آزمایشگاه کالیبراسیون فرتاک ایمن ویژن

FARTAK IMEN VISION LABORATORY

رسالت ما، نوآوری در خدمات است

درباره ما

یکی از مهم ترین اجزای هر سیستم تولیدی، اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری و اعتبار نتایج آزمون ها و اندازه‌گیری‌هایی است که در فرایند تولید و کنترل کیفیت به کار گرفته می‌شوند؛ که نقش بسیار مهمی در کیفیت محصول و ارتقای بهره‌وری دارد. کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری، فرایندی است که از طریق آن می‌توان به وضعیت کارکرد تجهیزات اندازه‌گیری پی برد و از درستی آن اطمینان حاصل کرد.

آزمون و کالیبراسیون ادواری تجهیزات هر صنعت و مجموعه‌های آن ضامن بقای نام و بهبود مستمر آن و پیش نیاز پیاده‌سازی هر سیستم کیفیتی می‌باشد. کالیبراسیون شایسته و به موقع، ضامن کیفیت هر سازمان یا واحد تولیدی و خدماتی می باشد.

آزمایشگاه کالیبراسیون فرتاک ایمن ویژن با کسب اعتبار از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سازمان ملی استاندارد تحت نظام  ISO/IEC 17025 در کمیت های دما، فشار و گازسنجی و به کارگیری کارشناسان خبره در حوزه‌ی کالیبراسیون ابزاردقیق ارائه‌ی خدمات می‌نماید.

این آزمایشگاه درصدد است به زودی کمیت‌های جریان، سطح، ارتعاش و آزمون ولوها را نیز به مجموعه‌ی خود اضافه نماید

آشنایی با تیم ما