آزمایشگاه کالیبراسیون فرتاک ایمن ویژن

FARTAK IMEN VISION LABORATORY

آزمایشگاه گازسنجی

.Gas LAB

آزمایشگاه گاز

از آنجایی که با گذشت زمان و استفاده از دتکتورهای گاز، از دقت عملکرد آن‌ها کاسته می‌شود، کالیبراسیون گازسنجی به منظور اطمینان از نتیجه‌ی این دتکتورها حائز اهمیت است. آزمایشگاه گازسنجی فرتاک ایمن ویژن با در اختیار داشتن گازهای مرجع با دقت بالا قادر به کالیبراسیون دتکتورهای گازهای CH4، H2S، O2 و CO می باشد.

آزمایشگاه گاز سنجی
آزمایشگاه گاز سنجی
آزمایشگاه گاز سنجی